Covid-bot od

zpět na bota

Jak odlišit covid-19 od chřipky

S přicházející chřipkovou sezónou vedle pacientů s infekcí SARS-Cov-2, která se projevuje jako nemoc Covid-19, bude narůstat také počet nemocných se sezónní chřipkou, tedy infekcí viry influenza A nebo B. Obě onemocnění se klinicky projevují velmi podobně a rozdíl je spíše v četnosti příznaků, jak ukazuje aktuální meta-analýza statisíců případů publikována 9. října 2020.

Příznaky, které se vyskytují s rozdílnou frekvencí a lze podle nich orientačně odlišit Covid-19 od chřipky jsou bolest v krku a rýma spojená s výtokem z nosu. Bolestí v krku trpí jen asi 11-12% pacientů s Covid-19, ale až 40-50% pacientů s chřipkou. Rýmu má méně než 10% pacientů s Covid-19 a opět 40-50% pacientů s chřipkou. Rozdíl je také ve výskytu nevolnosti, která je méně častá u Covid-19 (6%) než u chřipky (20%).

Běžné a časté příznaky jako horečka nad 38 stupňů Celsia, kašel, dušnost, únava nebo bolesti svalů se vyskytují u obou infekcí s podobnou frekvencí a nelze je tedy použít k rozlišení Covid-19 od chřipky.

Naopak velmi specifickým příznakem typickým a ojedinělým pro Covid-19 je ztráta čichu a chuti.

  Covid-19 Chřipka
Nejčastější Horečka
Kašel
Horečka
Kašel
Rýma (výtok z nosu)
Časté příznaky Únava
Vykašlávání hlenu
Bolesti svalů
Dušnost
Únava
Bolest v krku
Dušnost
Vykašlávání hlenu
Bolesti svalů
Bolesti hlavy
Nevolnost / zvracení
Méně časté příznaky Průjem
Rýma
Nevolnost/zvracení
 

Studie také ukázala, že Covid-19 má delší tzv. inkubační dobu, tedy čas od nakažení do projevu příznaků než chřipka (6,4 vs. 3,4 dny).

Zdroj:
Pormohamad A, et al. Comparison of influenza type A and B with COVID-19: A global systematic review and meta-analysis on clinical, laboratory and radiographic findings. Rev Med Virol 2020 Oct 9;e2179. doi: 10.1002/rmv.2179.