Covid-bot od

zpět na bota

Jak se projevuje nemoc covid-19 u dětí

Je známo, že průběh onemocnění covid-19 u dětských pacientů je mírnější a často bezpříznakový ve srovnání s dospělými. Nedávno byla publikována meta-analýza 27 publikací, která shrnuje hlavní rozdíly mezi projevy u dětí a dospělých:

Zdroj:
Jahangir M, et al. Clinical manifestations and outcomes of COVID-19 in the paediatric population: a systematic review. Hong Kong Med J 2020;26: Epub 30 Sep 2020