Covid-bot od

zpět na bota

Rizikovost starších hospitalizovaných pacientů s COVID-19 podle škály křehkosti

Podle observační Evropské studie (UK, Itálie) s více než 1500 pacienty je prognóza starších pacientů, kteří přichází k hospitalizací s nemocí COVID-19 nejvíce závislá na zhodnocení jejich křehkosti (frailty) podle klinické škály křehkosti (Clinical Frailty Scale, CFS). Toto hodnocení lépe předpovídá riziko úmrtí a délku hospitalizace než věk pacienta nebo přítomnost chronických nemocí. Studie ukazuje, že ve srovnání se stupněm 1-2 na škále CFS mají pacienti ve stupni 3-4 1,22krát vyšší riziko úmrtí během následujících 7 dnů, ve stupni 5-6 1,62krát vyšší riziko a dokonce 3,12krát vyšší ve stupni 7-9 CFS.

Klinická škála křehkosti

  1. Zdatní (very fit) – Lidé v dobré kondici, zdraví, aktivní, energičtí a motivovaní. Tito lidé jsou pravidelně pohybově aktivní a v rámci své věkové skupiny nejzdatnější.
  2. Zdraví (well) – Lidé bez známek aktivní choroby, ale méně zdatní než jednici v předcházející skupině. Často cvičí nebo jsou příležitostně velmi aktivní, například sezónně.
  3. Dobře léčení (managing well) – Lidé, jejichž zdravotní obtíže jsou pod kontrolou, ale mimo chůzi nejsou pravidelně pohybově aktivní.
  4. Zranitelní (vulnerable) – Lidé, kteří nejsou závislí na ostatních při každodenních činnostech, často jsou ale nemocí omezováni. Obvykle si stěžují na “zpomalenost” a/nebo únavu v průběhu dne.
  5. Mírně křehcí (mildly frail) – Tito lidé jsou často nápadně “zpomalení” a částečně odkázáni na pomoc druhých ve instrumentálních všedních činnostech (užívání léků, nakládání s financemi, starání se o domácnost a užívání dopravy). Typicky mírně křehcí lidé mívají zhoršující se obtíže s nakupováním a samostatnou chůzi venku, přípravou jídel a staráním se o domácnost.
  6. Středně křehcí (moderately frail) – Lidé vyžadující pomoc druhých při všech venkovních aktivitách i při udržování domácnosti. Často mívají obtíže s chůzí po schodech, potřebují pomoc při osobní hygieně a částečně i při oblékání.
  7. Závažně křehcí (severely frail) – Kompletně závislí na pomoci druhých v běžných denních aktivitách z jakékoli příčiny (fyzické nebo duševní). Přesto vypadají stabilizovaně a nejsou ve vysokém riziku úmrtí (do 6 měsíců).
  8. Velmi závažně křehcí (very severely frail) - Kompletně závislí lidé, kteří se blíží konci svého života.Typicky se nedokáží zotavit ani z lehké nemoci.
  9. Terminálně nemocní (terminally ill) - Blížící se konci života. Do této kategorie patří lidé, jejichž očekávaná délka života je do 6 měsíců, ale jinak nejeví zjevné známky křehkosti.

Hodnocení křehkosti u lidí s demencí

Stupeň křehkosti odpovídá stupni demence.

Zdroj:
Hewitt J, et al. The effect of frailty on survival in patients with COVID-19
(COPE): a multicentre, European, observational cohort study Lancet, June 30, 2020.
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30146-8/fulltext