Covid-bot od

zpět na bota

Podmínky použití aplikace covidbot.cogvio.com

Aplikace je dostupná zdarma a je určena pouze pro informační účely, aby pomohla zefektivnění péče o pacienty v průběhu pandemie COVID-19. Není zaručena úplnost, přesnost, aktuálnost a vhodnost informací pro určení diagnózy.

Uživatel bere na vědomí, že aplikace nepředstavuje doporučení, vyšetření, diagnostiku nebo jakýkoli jiný úkon lékařské povahy. Použití aplikace a jejího obsahu nenahrazuje konzultaci s lékařem nebo jiným zdravotnickým personálem. Rozhodnutí o řešení svého zdravotního stavu musí uživatel provést nezávisle. Absence varování před jakýmkoliv rizikem zdravotního stavu neznamená, že toto riziko neexistuje.

Aplikace není vhodná pro osoby mladší 15 let.